Penulis

7 Kiat Menjadi Seorang Penulis Profesional

Seorang "profesional" adalah mereka yang tidak malu untuk mengakui kesalahan, serta bersedia mengambil pelajaran.

Apr 12 · 3 min read >

Bagaimana Cara Menjadi Seorang Penulis?

Cara termudah untuk menjadi seorang penulis, adalah dengan mulai menulis. Sesederhana itu, tapi apa langkah selanjutnya?

Apr 8 · 1 min read >